Štrková ulica - Žilina

Zisťovali sme prítomnosť potrubí alebo káblového vedenia pred výkopovými prácami na skladovo-administratívnom objekte v Žiline na Štrkovej ulici.

Continue reading

Priehrada - Nitrianske Rudno

V zime sme boli vytyčovať ŽB potrubie o hrúbke 1400mm a následnú zmenu na liatinové potrubie s určenou polohou ako aj hĺbkou. V tomto prípade ani zasnežený terén nebol pre nás prekážkou.

Continue reading

Novostavba - Bratislava, Rača

Ďalšou našou zákazkou bolo mapovanie inžinierskych sietí pre projekt novej stavby v Bratislave - Rača. V mene zákazníka sme oslovili všetkých správcov sietí pre oficiálne vyjadrenia. Našimi technológiami sme vyznačili presnú polohu jednotlivých sietí a zaslali podrobnú situáciu pre projekciu budúcej stavby.

Continue reading

METRO - Martin, mestská časť Košúty

Pracovali sme aj na obhliadke časti objektu a okolia výmenníkovej stanice v Martine - Košútoch. Plánuje sa tu rekonštrukcia, no chýba mapa sietí a vedení. Po prvotnom zameraní bolo zrejmé, že tu toho bude viac, radi sa do tohto projektu pre Martinské združenie METRO v roku 2020 pustíme.

Continue reading

  • 1
  • 2