Výmena horúcovodov - Žilina a Kysucké Nové Mesto

Pracovali sme v plnom nasadení na predchádzaní poškodení inžinierskych sietí pri výmene horúcovodov v mestách Žilina a Kysucké Nové Mesto.

V okolí výkopových prác vytyčujeme polohu starého potrubia a overujeme priebeh iných inžinierskych sietí, ktorých polohu presne zaznamenáme do vytvorenej dokumentácie. Zistené výsledky konzultujeme so správcami všetkých inžinierskych sietí v danej lokalite. K určovaniu polohy týchto sietí nám napomáha georadar IDS StreamC.

E
D
C
B
F
A