Univerzitná nemonica - Martin

Našim doteraz najväčším a najkomplikovanejším projektom bola Univerzitná nemocnica v Martine. Nakoľko sa nemocnica chváli 130 ročnou históriou, nie je prekvapivé, že v podzemí sa okrem funkčných inžinierskych sietí nachádzalo aj veľké množstvo tých nefunkčných.

Správne určenie ich funkčnosti a triedenie podľa používania nám dalo zabrať. Univerzitná nemocnica Martin už je vďaka nám vybavená kompletným systémom GIS pre ľahšiu správu a údržbu jednotlivých inžinierskych sietí. Pre zaujímavosť, tento systém v Univerzitnej nemocnici Martin obsahuje 209 kanalizačných šácht, 64 elektrických rozvodových skríň, 34 vodovodných šácht a 12 uzáverov plynu. Pri každom jednom prvku v systéme GIS je určená jeho poloha, nadmorská výška, fotografia a schéma, prípadne hĺbka šachty a priemer potrubí, všetko podľa požiadaviek zákazníka.

D
B
C
A