Svet zdravia, a. s. Všeobecná nemocnica - Rimavská Sobota

Našim ďalším spokojným zákazníkom je Svet zdravia, a. s. Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota. Vykonávali sme zameranie inžinierskych sietí, zaznamenanie polohy každej siete do GPS a vytvorenie mapy inžinierskych sietí vo formátoch dwg. a pdf.

Používali sme viaceré zariadenia ako napr. detektor Leica Ultra, georadar IDS Stream C a ďalšie. Zisťovali sme tiež polohy kanalizačných potrubí v interiéroch.

C
E
B
A
D