Priemyselná zóna - Devínska Nová Ves

Pekné počasie prináša pekné zákazky. Kontrola polohy a hĺbky jednotlivých inžinierskych sietí pred výkopom. Siete sme vyznačili v teréne ako aj zaznamenali ich presnú polohu do GPS a priradili ich hĺbku. Práce sme vykonávali v priemyselnej zóne v Devínskej Novej Vsi.

B
C
E
D
A