Dolnooravská nemocnica - Dolný Kubín

Ďalším spokojným zákazníkom je Dolnooravská nemocnica Dolný Kubín, kde sme vytvorili kompletnú mapu inžinierskych sietí ako aj systém GIS.

D
C
A
B