Univerzitná nemonica - Martin

Našim doteraz najväčším a najkomplikovanejším projektom bola Univerzitná nemocnica v Martine. Nakoľko sa nemocnica chváli 130 ročnou históriou, nie je prekvapivé, že v podzemí sa okrem funkčných inžinierskych sietí nachádzalo aj veľké množstvo tých nefunkčných.

Continue reading

Priemyselná zóna - Devínska Nová Ves

Pekné počasie prináša pekné zákazky. Kontrola polohy a hĺbky jednotlivých inžinierskych sietí pred výkopom. Siete sme vyznačili v teréne ako aj zaznamenali ich presnú polohu do GPS a priradili ich hĺbku. Práce sme vykonávali v priemyselnej zóne v Devínskej Novej Vsi.

Continue reading

  • 1
  • 2