Profesionálne vytýčenie sietí je zárukou bezpečného staveniska

Vďaka špičkovému technologickému vybaveniu zabezpečujeme na Slovensku profesionálne riešenia v oblasti podzemnej detekcie inžinierskych sietí. Bezpečnosť je totiž prvoradá, pri práci potrebuje stavebník vedieť, kadiaľ dané siete vedú - či ide o zameranie kvôli výkopovým prácam alebo ich zmapovanie pre účely interaktívneho systému GIS.

Continue reading